148 prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Research and education on celiac disease

Dette prosjektet vil forene forskning og utdanning som skjer ved Universitetet i Oslo, Stanford University og University of Chicago rundt sykdommen cøliaki. I de siste årene er det skjedd store fremskritt i forståelsen av hva som går galt når sykdommen utvikles, og mange av oppdagelsene er gjort ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education

INTPART samarbeidsprosjektet vil styrke UiOs forsknings- og utdanningssamarbeid med University of Tokyo (Japan), RIKEN (Japan) og University of Konan (Japan). Målet er først og fremstå gjøre forskning av høy kvalitet og involvere studenter i forskningsprosjektet. Prosjektet skal bidra til å øke m...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Developing entrepreneurial mind-sets across cultures: A Norway - South-Africa collaboration

De fem samarbeidsuniversitetene i Norge og Sør-Afrika er opptatt av å utvikle kunnskap om entreprenørskap, skape et entreprenørielt engasjement hos fakulteter og studenter, samt bidra til innovasjon og økonomisk utvikling. De er alle internasjonalt anerkjent for sin entreprenørskapsforskning og -...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NJ_BREGED Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity

For å kunne forstå aktuelle kjønn- og mangfoldssrelaterte samfunnsutfordringer er det nødvendig at forskningen har et globalt perspektiv og anvender tverrkulturelle tilnærminger. Dette prosjektet vil bidra til dette gjennom å styrke det allerede eksisterende samarbeidet mellom Senter for kjønnsfo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership on Functional Metagenomics for Biopharmaceutical Innovation (NORUSCASA)

INTPART-prosjektet Transnasjonalt Partnerskap på Funksjonell Metagenomikk til Biofarmasøytisk Innovasjon (NORUSCASA) skal utvide og styrke det systematiske samarbeidet som SINTEF og NTNU har med Auburn University og Varigen Biosciences Corp. (USA), samt Universitetet i Waterloo, Canada, og Univer...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Network for Engaged Entrepreneurship in Developing Economies (NEED)

Hvordan utvikler vi entreprenørielle ferdigheter til norske studenter, slik at de kan arbeide med noen av de vanskeligste utfordringene i verden? Mesteparten av verdens økonomiske vekst de neste tiårene, vil finne sted i utviklingsland, slik som India. Å utvikle kunnskap om forretningsutvikli...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planet-scale impacts of piercements in sedimentary basins

På grunn av COVID-19-pandemien, har flere av de planlagte forsknings- og utdanningsaktivitetene i 2020 blitt avlyst, det har spesielt rammet ekspedisjonene til lands og til havs. Disse aktivitetene er utsatt til 2021, og budsjettet er følgelig justert. HOTMUD-aktivitetene fortsatte imidlertid med...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

NORWAY-CHINA Innovation Platform on Sustainable Urbanisation

anisere emnet "Eksperter i Teamwork" med NTNU-studenter i Kina. Studentene kommer til å delta i kinesiske bylaboratorier, bidra til en database med suksesshistorier om samarbeid mellom EU og Kina innenfor bærekraftig byutvikling, og å samle disse erfaringene i en forsknings- og innovasjonsagenda ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Chinese-Norwegian Partnership for Education and Research in Cancer Cell Biology (ChiNoCell)

Kreft skyldes celler som deler og sprer seg ukontrollert, og forståelse av kreftcellers biologi er derfor et hovedområde innen kreftforskning. Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell) har som mål å identifisere kreftens "Akhilles-hæler" som vil benyttes til å reprogrammere kreftceller til ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory

De menneskeskapte klima- og miljøendringene blir stadig mer påtagelige, og det blir også konsekvensene for naturen og samfunnet. For å forstå, kommunisere, og ta kunnskapsbaserte beslutninger for naturens og vår egen fremtid trenger vi gode metoder og verktøy. Utviklingen av slike metoder og verk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Simulating the multi-scale pathophysiology of mental illness

SIMENT søker å styrke partnerskap mellom ledende forskere i Norge og California som sammen utvikler tilnærminger for å forstå sykdomsmekanismene ved psykisk lidelse. Metoder for å definere gener og genmodifikasjoner som gjør individer sårbare for psykiske lidelser forbedres i høyt tempo, og medl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Improving clinical services in bipolar disorders through education and research on underlying illness mechanisms

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse med store negative konsekvenser for livskvalitet samt arbeids- og dagliglivsfungering. Lidelsen rammer særlig de yngre deler av befolkningen. Vår kunnskap om årsaker til lidelsen er fortsatt begrenset, og indentifisering av faktorer som bidrar til sy...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics

Skiftet til et globalt bærekraftig lavutslippssamfunn krever en radikal økning i bruken av fornybar energi. Utviklingen går mot økt desentralisert energiproduksjon, og digitalisering av hele verdikjeden. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere dette energiskifte. Dette understrekes ogs...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africa and USA

MultiLings mål er å skape nyskapende kunnskap om individuell og samfunnsmessig flerspråklighet gjennom livsløpet, inkludert flerspråklig kompetanse, flerspråklig praksis og flerspråklighet, språkideologier og språkpolitikk. Særskilt er målet vårt å bygge bro mellom gapet mellom psykolingvistisk /...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

BrazilNorway Production Optimization Consortium - Phase 2

Produksjonsoptimalisering innebærer systematisk bruk av matematiske modeller og sanntids data for å optimalisere produksjonen samtidig som man tar hensyn til operasjonelle begrensninger relatert til sikkerhet, miljøhensyn og utstyrskapasitet. Dette avstedkommer komplekse optimaliseringsproblemer...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Material Appearance Network for Education and Research

See English version

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan

Det inneværende prosjektåret startet med den andre delen av besøket til våre samarbeidspartnere fra Chiba University i Japan. Ved å delta i hverandres undervisning i ressursøkonomi lærte vi at vårt masterprogram er mer rettet mot å kartlegge kjerneemner i feltet, mens programmet til våre japanske...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnership for Computing in Science Education

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle, gjennom nytt læringsmateriale, kurs for universitetslærere, vitenskapelige assistenter og gruppelærere, samt ordinære evalueringsprogrammer og utdanningsforskning, og hvordan beregninger og digitalisering av universitetsutdanninger i realfag kan integreres...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems

Samarbeidsnettverket for fremragende utdanning og forskning innenfor pålitelige og sikre distribuerte systemer (CREDENCE) tar sikte på å utvikle og utvide eksisterende samarbeid i forskning og høyere utdanning mellom flere partnere fra Brasil, Canada, USA og Norge. Partnerskapet omfatter forsknin...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Landscape & infrastucture dynamics of frozen environments undergoing climate change in Canada, Norway and Svalbard

Det første master kurs 'Design of Roads and Railways in Cold Climate' 7.5 ECTS ble avholdt ved NTNU, Norge i høsten 2019 med den unge forsker Julie Malenfant-Lepage som kursansvarlig og hun har også koordinert utviklingen av kurset. Der var 25 studenter herav 6 fra Canada og 10 norske. Også det ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Svalbard

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Partnerships for RITMO Centre of Excellence

RITPART er et partnerskapsprosjekt som kobler RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitetet i Oslo til tre verdensledende forskningsmiljøer: (1) University of California, Berkeley, USA, (2) McGill University, Canada, (3) Toyohashi University of Technology, Ja...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

LawTransform: Effects of Rights & Law

Prosjektet «LawTransform: Effects of Rights and Law» har som mål å utvikle innovativ forskningsbasert undervisning om rettens rolle i sosiale endringsprosesser og nye partnerskap for forskning gjennom samarbeid mellom åtte institusjoner i Norge, Brasil, India, Sør-Afrika og USA. Koronapandemi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Green energy at sea: offshore wind turbines and energy systems for ships, ports, and offshore structures

Dette prosjektet er et samarbeid mellom to institutter ved NTNU (marin teknik og teknisk kybernetikk) og to institutter ved University of Michigan (Naval Architecture and Marine Engineering, og Aerospace Engineering). Prosjektet innebærer workshops, utveksling av forskere, og samarbeid for bedre...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Sustainable Hydropower in Canada and Norway

HYCANOR er et partnerskap mellom tre norske og tre kanadiske institusjoner, med mål om å utdanne toppforskere innen miljøvennlig vannkraft. Gjennom dette partnerskapet vil ph.d.-studenter fra Norge og Canada få verdensledende forskere som veiledere og samarbeidspartnere, få tilgang til unike labo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA

RESISPART er et norsk-brasiliansk-amerikansk konsortium mellom Universitetet i Oslo, med det primære målet å styrke verdensklasse- forskning og utdanning i de kombinerte feltene innen biofilm og antibiotika resistens. Partnerskapet er basert på et allerede etablert og vellykkede samarbeid mellom ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norwegian-Canadian Partnership in Research and Education in Primary Production of Aluminium

For å gjøre metallproduksjon mer bærekraftig er det avgjørende å redusere energiforbruket og redusere CO2 utslipp, og dette er høyst relevant med tanke produksjon av aluminium. Aluminium er et meget viktig produkt både i Norge og Canada, og aluminium er produsert fra miljøvennlig vannkraft i begg...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; a global Challenge Towards harmonised understanding, education and methodology in Europe, USA and China (PlastPoll)

Vi finner marin plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og telle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder er godt forbundet...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for Cybersecurity

Det er anerkjent at vi har en stor utfordringen med å oppnå tilstrekkelig cybersikkerhet i et heldigitalisert samfunn. På lang sikt er den eneste bærekraftige løsningen å sørge for at alle som bgger og bruker digital insfrastruktur har adekvat digital sikkerhetskompetanse. Realiseringen av denne ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment

I september/oktober 2019 har profs. Sjåstad og Fjellvåg besøkt Anna University, CUTN og JNC, med foredrag ved internasjonalt seminar (Indo-Norwegian Workshop on Functional Materials for Energy Technology avholdt ved CUTN), og ved høyprofil konferanse i Kerala arrangert av JNC (JNC Research Confer...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Integrating global mental health with brain imaging and genetics in mental illness research and education

Prosjektet fokuserer på opplæring av våre fremtidige forskere innen mental helse, og er basert på Center of Excellence NORMENT (Universitetet i Oslo) og dets kliniske team, hjernedannende og genetiske team, og samarbeidende forskningsprosjekter med University of Cape Town, Sør-Afrika. Det førs...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo