0 antall prosjekter

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Early indicators of nervous system dysfunction in gut-first and brain-first animal models of Parkinson’s Disease

Parkinsons sykdom (PD) har tradisjonelt blitt betraktet som en rent motorisk lidelse karakterisert av hviletremor, rigiditet, bradykinesi og svekkede posturale reflekser. Men i løpet av det siste tiår er det kartlagt at Parkinsons sykdom også innebærer nevropsykiatriske symptomer, blant annet utv...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Human brain clearance imaging (HCBI): a window on physiological disturbances in the pre-diagnostic phase of neurodegenerative disease

I prosjektet "Human Brain Clearance Imaging (HBCI): A Window on Physiological Disturbances in the Pre-diagnostic Phase of Neurodegenerative Disease" går fem europeiske sentra innen Neuroimaging sammen om å utvikle validerte, bildederiverte biomarkører for hjerneclearance. Redusert utskillelse av ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

PET analyses of ABC transporter function for diagnostics and stratification of dementia patients

Tidlig og spesifikk diagnosestilling av demenspasienter er vanskelig. I 2010 har vi funnet ett nytt gen som er ansvarlig for transportfunksjonen i blod-hjerne skranken (www.pahnkelab.eu). Genet ABCC1 er ansvarlig for å utskille Abeta fra hjernen og er ødelagt eller nedsatt i funksjonen når pasien...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Spinocerebellar ataxias: Advanced imaging with ultra-high field MRI

De spinocerebellare ataksiene (SCAene) er en genetisk heterogen gruppe av arvede lidelser som er klinisk preget av progressivt tap av balanse og koordinasjon. Hjernepatologien for SCAs er sentrert om lillehjernen og hjernestammen. Regionale volumer for lillehjernen og hjernestammen avledet fra 3T...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Developing BBB-ASL as non-invasive early biomarker of Alzheimer’s disease

Alzheimers sykdom (AD) forårsaker de fleste tilfeller av demens. Et av de tidligste tegnene er tap av blod-hjerne-barriere (BBB) integritet, som kan avbildes med positronemisjonstomografi (PET) og magnetisk resonansavbildning (MR) og kan være relatert til sykdomsprogresjon. Arterial spin labeling...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL): International cluster-randomised trial

MIDDEL er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som undersøkte effekten av musikkintervensjoner for å redusere depressive symptomer blant eldre med demens som bor på sykehjem. Demens og depresjon er relativt vanlige tilstander blant eldre, og medfører store påkjenninger for dem som rammes, ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Alzheimer’s disease as a co-morbidity of chronic periodontitis with Porphyromonas gingivalis as a causative link between both diseases

En rekke kliniske og epidemiologiske studier viser en sammenheng mellom kronisk periodontitt (PD) og Alzheimers sykdom (AD). AD, den vanligste formen for demens, manifesteres med nevroinflammasjon i samsvar med mikrobiologisk infeksjon, inkludert mikroglialaktivering, inflammasome og komplementak...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Precision Medicine Interventions in Alzheimer’s Disease

Prosjektet har sammenstilt en omfattende database av pre-demens tilfeller med kognitiv svikt (svikt i hukommelse, andre tankeprosesser) basert på eksisterende studier fra Norge, Nderland og Slovenia der mer enn 2000 pasienter er fulgt gjennom opp til 6 år, med opplysninger om mange typer undersøk...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

HOMESIDE. A HOME-based Spousal caregiver-delivered music Intervention for people living with DEmentia: A Randomised Controlled Trial

HOMESIDE står for Home-based caregiver-delivered music and reading interventions for people living with dementia. Homeside er en studie som handler om musikk, lesing og demens. Studien er et stort internasjonalt forskningsprosjekt som involverer fem land og nesten 1000 deltakere. De fem landene ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Optimization of community resources and systems of support to enhance the process of living with Parkinson's Disease

Parkinsons sykdom (PS) er en kronisk, progressiv nevrodegenerativ sykdom som rammer mellom 100-150 personer per 100.000 innbyggere, prevalensen er omtrent 1% i befolkningen over 60 år. Fordi befolkningen stadig blir eldre, er det forventet at andelen personer med PS i Norge stiger. Det finnes per...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Propagation behaviour of peripheral amyloid-beta towards brain structures: effects of the blood-brain barrier

Aldersrelaterte hjernesykdommer, som for eksempel demenslidelser/prionsykdommer, forårsakes av et utall ulike faktorer. Noen av disse hjernesykdommene fremviser like eller liknende kliniske problemer og molekylære eller vevsforandringer, slik som tale-, hukommelses- og orienteringsforstyrrelser h...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Development of a Methodological Framework for Integrated PET/MR Imaging of Neurodegeneration

-

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Synaptic circuit protection in AD and HD: BDNF/TrkB and Arc signaling as rescue factors

Prosjektet sikter på å belyse årsaker til hjernesvinn, ved Alzheimers demens og Huntingtons sykdom. Spesifikt vil vi forstå hva som går galt med hjernens kontroll mekanismer for plastisitet. Det er kjent fra før at svikt i funksjonen av vekstfaktoren BDNF er et fellestrekk ved flere ulike hj...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

The PrPC / PDK1 / TACE signaling axis at the cross-road of several aggregate-prone protein-associated neurodegenerative diseases

Prosjektet vil undersøke om det er felles underliggende mekanismer som kan forårsake nevrodegenerative hjernesykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, spinocerebellar ataksi og frontotemporal demens. Disse sykdommene er alle kjennetegnet ved at de fører til...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Identification of genes that commonly modulate the severity of neurodegenerative diseases

Aldersrelaterte hjernesykdommer, som for eksempel bevegelseforstyrelser og demenslidelser, forårsakes av et utall ulike endogene og exogene faktorer. Noen av disse primære hjernesykdommene fremviser like eller liknende kliniske problemer og molekylære eller vevsforandringer, slik som tale-, hukom...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

CrossSeeds: Mechanisms of pathogenic protein cross-seeding in neurodegenerative disorders

CrossSeeds er et prosjektsamarbeid mellom 5 forskningsgrupper i Europa. Prosjektet vil studere mekanismene som ligger til grunn for utviklingen av de nevrodegenerative sykdommene Alzheimer, Parkinsons og Huntingtons sykdom. Utgangspunktet er at de tre sykdommene ledsages av avleiring av abnorme p...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Multi-centre cohort-studies in Lewy-body dementia: Challenges in harmonizing different clinical and biomarker protocols

The work-plan includes convening an expert workgroup, and organising a workshop, which will identify available DLB cohorts and how these can be involved in the current work. The workgroup will discuss strategies for how to address the aims listed above, a nd identify sub-groups addressing the spe...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Acess to timely formal care

Prosjektet er et JPND prosjekt; "The joint programme on neurodegenerative disease research". Det skal koordineres fra Nederland. Partnere kommer fra (foruten Nederland) Tyskland, England, Wales, Sverige, Irland, Italia og Portugal. I alt seks arbeidspakker er utviklet, og prosjektet ble utført i ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

COmprehensive Unbiased Risk factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinsons Disease

I de senere år har det vært store fremskritt innen genforkningen som har identifisert en rekke genetiske risikofaktorer for Parkinsons sykdom. På tross av dette er sykdomsmekanismene fortsatt for en stor del ukjente. I dette omfattende prosjektet har vi benyttet en unik samling av pasienter med ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Pre-clinical genotype-phenotype predictors of Alzheimers disease and other dementia

Alzheimer's disease, Lewy-body dementias (including Parkinson's disease) and other neurodegenerative dementias are major causes of disease, reduced patient- and caregiver quality of life, and increasing societal health costs. All have lengthy (decades) pr e-dementia- and pre-clinical stages, but ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

JPND - Biomarkers for Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease - Norwegian part

Dette brede europeiske samarbeidsprosjektet har bidratt vesentlig til utvikling og standardisering av biomarkører for Alzheimers og Parkinsons sykdom, spesielt fra cerebrospinalvæske. Dette er viktig for presis diagnostikk av disse sykdommene, spesielt tidlig i sykdomsforløpet. I sin tur er dette...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Akershus