0 antall prosjekter

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Forsker/utreder til sluttrapport fra evalueringen av det norske Mammografiprogrammet

Assisting the Steering Committee in summarizing the results from the research-based evaluation of the National Mammography Screening Program.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Ferdigstillelse og utlevering av datasett til Mammografievalueringen

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Overdiagnosis in the Mammography Breast Cancer Screening Programme in Norway

-

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Ukjent Fylke

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Hormone therapy and mammographic density - important determinant of mammographic sensitivity and breast cancer risk

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Research-based evaluation of the Norwegian mammography screening program; effectiveness, side-effects, and cost-effectiveness

In Norway, more women have received a diagnosis of breast cancer each year, since the early 90ties. This is partly explained by the use of hormone replacement therapy (HRT) and mammography screening. Population screening in The Norwegian Breast Cancer Screening Programme (NBCSP) was gradually imp...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Ukjent Fylke

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Mammography screening in Norway. Evaluation of health effects

Dette prosjektet inngår i evaluerinen av det norske mammografi-programmet. Hovedhensikten med dette prosjektet er å undersøke om mammografi-screeningen har påvirket dødeligheten av brystkreft i Norge. Forsker Harald Weedon-Fekjær har vært finansiert av midler fra NFR for å gjøre dette arbeidet sa...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Evaluation of the Norwegian Breast Cancer Screening Program

To provide a robust and comprehensive evaluation several complex methodological issues will be thoroughly addressed and discussed: 1. The low statistical power due to the small size of the Norwegian population. 2. The influence of factors other than scree ning on breast cancer incidence and morta...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

The Economics of Mammography Screening

I rapporteringsperioden har artikkelen «Expected ten year treatment cost of breast cancer detected within and outside a public screening programme» blitt ferdigstilt og sendt inn til European Journal of Health Economics. I artikkelen finner vi at forventede ti-års kostnader er 44000 euro, men de ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Oslo

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Mammography Screening in Norway - The Womens Perspective

A successful screening programme is dependent on the participation rate. In the planning and evaluation of screening programmes it is necessary to understand the motives, experiences and expectations among the population of attending, re-attending and/or abstaining from screening. These may be e...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Benefits and Harms of Organized Screening for Breast Cancer

OVERDIAGNOSTIKK AV BRYSTKREFT Før det nasjonale mammografiscreeningprogrammet startet i 1996 fikk rundt 8 % av kvinnene diagnosen brystkreft. Etter at screening er innført i Norge får nå 12-13 % av kvinnene denne diagnosen når DCIS inkluderes. Nesten hele økningen på 4-5 % er i aldersgruppen 50...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

MAMMOGRAFI-Evaluering av Mammografiprogr

Datautlevering fra Kreftregisteret

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo