62 prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Gevinstrealisering ved bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Den overordnede hensikten med prosjektet er å gjøre kommunesektoren bedre rustet til å møte store samfunnsutfordringene de kommende årene som kommer av demografiske endringer, endringer i sykdomsbildet og økte forventninger fra innbyggere. I dag satser mange norske kommuner på økt bruk av velf...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekt av lagringstid på prøvekvalitet på finkornede jordprøver

Problematikken rundt jordprøveforstyrrelser er viktig å vurdere når man skal bestemme representative geotekniske egenskaper, spesielt for lavplastiske sensitive leirprøver. Disse leirene er ofte inhomogene, noe som gjør problemet enda mer komplisert og utfordrende. Prøveforstyrrelser er relatert ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Innlandet