0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiNT

HiNT ønsker å videreføre arbeidet med forskningsbasert nyskaping i 2009 gjennom å opprettholde motivasjonen og de etablerte aktivitetene fra FORNY HiNT 2008. For å bygge en vedvarende positiv kultur, interesse og gode holdninger til innovasjon og entrepre nørskap i egen organisasjon ønsker HiNT å...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Høgskolen i Nord-Trøndelag 2008

I prosjektet FORNY HiNT 2008 er følgende hovedmål definert: Høgskolen i Nord-Trøndelag skal gjennom kommersialisering av sine FoU-resultater forsterke sin posisjon som regional utviklingsaktør. HiNT ønsker å videreføre arbeidet med FORNY i 2008 gjennom å opprettholde etablerte aktiviteter fra FOR...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

MOBI-Mobilisering

HiNT næringsliv 2005-2006

Prosjektsammendrag: 1. Landbruk/mat: Årsstudiet "Småskalaproduksjon- mat og opplevelser" har utfordringer i forhold til studentrekruttering. For å øke studenttilgangen ønsker en å legge større vekt på reisebasert næringsliv og generell entreprenørskap. Vi dere kan økt samarbeid med virkemiddelapp...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda