0 antall prosjekter

PSYKISK-Psykisk helse

Nordic Congress of Psychiatry Tromsø, Norway 5-8 June 2012 (www.ncp2012.org)

Nordic Congress of Psychiatry (NCP) arrangeres hvert tredje år og omfatter både voksen- og barne- og ungdsomspykiatri. Målgruppen er psykiatere og leger i psykiatrisk spesialistutdanning fra alle de nordiske land, samt fra de baltiske stater. Vi vil også spesielt invitere leger og forskere fra N...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Longitudinal Brain Imaging and Investigation of Etiological and Outcome Factors in Early Onset Psychosis.

Tidlig-debuterende psykoselidelser med debut før fylte 18 år (early-onset psychosis, forkortes EOP) er langvarige, belastende og behandlingsresistente tilstander med ukjent etiologi og diffus avgrensning til andre nevroutviklingsforstyrrelser. Prevalensen er 0,05-0,5 %. Med nye vitenskapelige met...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Mental health and developmental trajectories of the brain - the influence of genetics, early environmental factors and preterm brain injury.

This projects aims to create new knowledge about how biological, psychological and social factors may influence mental health and brain development in persons born preterm with very low birth weight (VLBW: birth weight < 1500g) in a life-time perspective. Brain developmental trajectories and pre...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

From genes to phenotypes of neurodevelopmental disorders in children, impact of environmental factors and epistasis.

Årsaker til Autismespekterforstyrrelser (ASD) er sammensatt. ASD har en høy arvelighet og man har derfor lenge søkt etter genetiske risikofaktorer for lidelsen. En del genetiske risikofaktorer for ASD er identifisert, men dette forklarer likevel under 15 % av tilfellene. BUPgen prosjektet ha...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The influence of stimulant therapy and comorbidity on decisions in ADHD

-

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

A Longitudinal, Mixed Method Study of Socio-Cultural Adaptation and Mental Health among Unaccompanied Minor Refugees after Resettlement.

The aim is to take advantage of a unique data set of interviews and 4 waves of questionnaire information collected from unaccompanied minor refugees (UMR) after resettlement, to get information about the dynamics of changes in mental health and socio-cult ural adaptation. We will examine the inte...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bergen Psychosis Project 2

Bergen psykoseprosjekt 2 (BP2) er en prospektiv randomisert, kontrollert sammenligning av de antipsykotiske legemidlene amisulprid, aripiprazol og olanzapin uavhengig av legemiddelindustri. Legemidlene har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte mot hverandre. BP2 ble utvidet til å bli en multi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

THE ROLE OF MIGRATION IN THE DEVELOPMENT OF PSYCHOTIC DISORDERS: BIOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CORRELATES.

Severe mental disorders (schizophrenia and bipolar disorder) are major causes of illness worldwide. Despite their large contributions to global burden of disease, the disease mechanisms behind these disorders are still mostly unknown. Recent studies sho w significant similarities in their devel...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy and educated: Exploring the reciprocal relationship between educational attainment and mental health

Det er god dokumentasjon for at det er en assosiasjon mellom dårlig psykisk helse og problemer med gjennomføring av videregående skole, eventuelt også overganger til videre utdanning og arbeid. Det er imidlertid mer uklart hvilken vei årsaksforholdene går i denne assosiasjonen. Er det slik at dår...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

A gene-environment model for the study of the development of mental problems in youths

Psykisk helse omfatter både psykiske lidelser/symptomer og mentale styrker/ressurser. Kunnskap om årsaksforhold bak ungdoms psykiske vansker og ressurser er viktig både for forståelse og intervensjon. Resultater basert på data fra vår tvillingundersøkelse viser at variasjonen i både vansker (opp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long term effectiveness of dialectical behaviour therapy vs enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behaviours

Pasienter som selvskader rapporterer ofte mye depressive symptomer uten at dette reflekteres i behandlernes vurderinger. Studier av voksne har sett at komorbid Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) har betydning for hvordan depressive symptomer presenteres og hvordan depresjon responderer på...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Behavioral and imaging studies of hallucinations

Prosjektet er del av pågående forskning kring audiutive hallusinasjoner ved schizofreni, der hjernemarkører og kognitve funksjon blir brukt for å avdekke de underliggende nevronale faktorer bak opplevelsen av å "høre stemmer" som er et av de viktigste sym ptomene for en diagnose av schizofreni. E...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Suicide among individuals outside mental health services.

Annually, more than 500 individuals kill themselves in Norway. Half of all suicides occur among individuals with no current mental health treatment. Poor knowledge of risk factors for such suicides seriously impedes effective prevention. Thus, the primary objective for this project is to gain ne...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Does center based child care improve development in disadvantaged children?

The objectives of this project are to gain knowledge about whether development in disadvantaged children at 3, 5 and 8 years of age is improved by early (1-3 years) center based child care. Further, we will examine to what extent the increased coverage an d reduced cost of early center based chil...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The social, psychological, genetic and neurobiological context of pediatric OCD and OCD treatment response

Tvangslidelse eller obsessive-compulsive disorder (OCD) er en relativt lav prevalent (0,5-3,0%) men veldig alvorlig psykiatrisk lidelse som kan forekomme hos barn og voksne. Ca. halvparten av voksne med OCD rapporterer at de hadde hemmende og alvorlige tvangssymptomer som barn. OCD hevdes å være ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2018

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Co-morbid Diabetes and Eating Disorders - an exploration of prevalence, psychological correlates and diabetic control

Dette prosjektet er en delstudie av Barnediabetesregisteret og har undersøkt spiseproblemer ved type 1 diabetes. Forekomsten av spiseproblemer hos 770 gutter og jenter med type 1 diabetes i alderen 11-19 år var 18% i hele utvalget, 9% blant guttene og 28% blant jentene. Vi fant at forekomsten økt...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Axis I and Axis II Psychiatric Disorders in Norwegian Twins: A Follow-Up Study

The main aim of the project is to explore etiological factors underlying the development and co-occurrence of selected mental disorders (axis I disorders) and personality disorders (PDs) in early adulthood. Longitudinal twin studies are ideally suited to address these issues. We have previously...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Eating problems from infancy to adulthood. Knowledge about risk factors and developmental pathways from two longitudinal population studies

The aim of the proposed study is to provide new knowledge about (1) risk factors for eating problems, and (2) longitudinal pathways of eating problems from early childhood through adolescence into adulthood. The research project is motivated by several re cent reviews showing that we need more in...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

The Effects of Violence and Impoverishment on Psychosocial Health Among Pastoralist Communities in Northern Kenya

-

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Early Life Stress: A Translational Study of Affective and Behavioral Outcomes and Genetic Modulation.

This translational and cross-disciplinary project explores the relationships between adverse early life experiences and the development of risk or resilience to later life stress, with a focus on behavioural changes and genetic modulation. In humans, abu se, parental neglect and other traumatic ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Øyerkonferansen. Årlig forskningskonferanse om mental helse.

...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

How to help when silence is not golden? A RCT study of children with selective mutism (SM) 3-9 years of age

Selective mutism (SM) describes inhibited, anxious and withdrawn children who are persistently mute in important social situations despite ability to talk. SM may cause great suffering and create problems, both socially and educationally, and problems per sist. SM is associated with social anxiet...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Regulation of emotion in children with ADHD- a longitudinal study

We aim to recruit 30 children with a combined type of attention deficit/hyperactivity-disorder (ADHD) and 30 controls aged 9-12 years. The children will go through a careful clinical characterization, neuropsychological testing, MR scanning and measuring of ERP's. The participants will receive tr...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Research, social resources and health promotive interventions among young refugees

There is a discrepancy between the needs for mental health services among refugees and the utilization of these services. Therefore, the overarching goal is to learn more about how refugees make use of social resources for the well-being of their children . One objective is to investigate the rol...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Psychotherapy Process Mapping Network: Identification of mediators, moderators, and change mechanisms to improve delivery of care

After decades of research, we do not have evidenced-based explanations for how or why psychotherapy works, and the ?greatest casualty of this lack of knowledge is the public at large? (Kazdin, 2008, pp 147). Although there is a large amount of theoretical explanation about effectiveness drawn fr...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Viken

PSYKISK-Psykisk helse

Network for Psychiatric Epidemiology. Causes and consequences of mental disorders

Network for Psychiatric Epidemiology (NEPE) is a Norwegian network for mental health epidemiology aiming to run and facilitate research projects on causes and consequences of mental disorders. The present project will take advantage of the research possi bilities nearly unique for Norway by empl...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Longitudinal MRI Studies of Brain Morphology in Schizophrenia and Bipolar Disorder: Etiological Risk and Genetic Association.

Schizophrenia is often considered being a neurodevelopmental disease. The phenotype is heterogeneous with high heritability (80%) and unknown etiology and pathophysiology. Morphological brain abnormalities appear to be intrinsic features of the disease. I n previous scientific studies, abnormalit...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Cultural perspectives on mental health in Northern Troms

This project seeks to develop, implement and study a culturally sensitive treatment approach within a multi-cultural region of Northern Norway. The approach will be developed in association with the treatment institution and a cross-diciplinary team. The essence of the approach is that the patie...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PSYKISK-Psykisk helse

Continuity and Discontinuity of Psychiatric Disorders in Young Children: Testing a Socio-ecological and Transactional Model - Part 1

The few studies conducted to date indicate that psychiatric disorders appear in young children at the same rate as in other age groups and that there is substantial continuity between preschool behavioral and emotional problems and later psychopathology. Nevertheless, not all children who have p...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

11th European Conference on Traumatic Stress

NKVTS er tildelt arrangementet av ECOTS 2009 av European Society for Traumatic Sstress Studies (www.ESTSS.org). ECOTS 2009 er den største konferansen inne psykotraumatologi i Europa. Arrangeres hvert annet år. Målgruppen: forskere, behandlere, beslutnings takere, representanter for brukerorganisa...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke