0 prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av bokprosjekt: "Vi lager barn: Reproduksjon gjennom 500 år"

«Vi lager barn : Reproduksjon gjennom 500 år» gir en samlet oversikt over reproduksjonens historie i Norge de siste 4-500 år, og setter de viktigste endringsprosesser inn i en større kulturell og historisk sammenheng. Det finnes ingen lignende fremstilling som dekker hele den tidlig-moderne og mo...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av Pigga Keskitalos PhD avhandling på nordsamisk i redigert og popularisert utgave.

Boka baseres på doktoravhandlingen som handler om den samiske skolens organisering og dets samiske læreplaner i Norge. Avhandlingen ble utgitt på finsk i Samisk Høgskoles Diedut-tidskrift 1/2010. Pga. veiledningens og lærestdets språkbegrensninger ble avhandlingen utgitt på finsk. Det har hele t...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

Economical support for translation and publication of The History and Significance of the Soul

The History and Significance of the Soul er et idé- og kulturhistorisk bokprosjekt som har som hovedmål å undersøke hvilken betydning sjelen fortsatt kan ha i europeisk kultur på grunnlag av hvordan sjelen er blitt oppfattet av sentrale tenkere og diktere fra antikken til moderne tid. Siden vi le...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Høgsteretts historie 1965-2015

"Høgsteretts historie 1965-2015" vart lansert i Høgsterett 1. juni 2015. Boka fekk brei medieomtale, vart bokmeldt i fleire større aviser, og vart utgangspunktet for ein debatt om Høgsterett og demokratiet. Men boka har òg eit potensiale til å bidrag til ein større global diskusjon om dei øvste d...

Tildelt: kr 35 785

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning

Forfatterne har forsket på hvordan studentene i grunnskolelærerutdanningene (GLU) arbeider i ulike fag. De som selv skal bli lærere og undervise andre, hvordan arbeider de med fagets tekster og uttrykksformer i vid forstand? Hvordan leser de og hvordan skaper de tekster, og hvordan bidrar dette t...

Tildelt: kr 57 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Produksjonsstøtte til avhandling om Bob Dylan: "Den store sangen", av Gisle Selnes

«Den store sangen. Kapitler av en bok om Bob Dylan», er professor Gisle Selnes' omfattende undersøkelse av Bob Dylans sanglyrikk i lys av litterære, musikalske og kulturhistoriske kontekster. Boken tar for seg de lange forbindelseslinjene tilbake til antikkens førskriftlige, «musiske» dikting, mi...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Sjalusi i litteraturen. Følelser uten grenser fra Evripides til Vigdis Hjorth

Utgivelse av litteraturvitenskapelig studie av temaet sjalusi i litteraturen. Her anvendes teori fra psykologi og litteraturvitenskap. Litterære eksempler fra antikken til idag, norske og utenlandske verker i flere sjangrer. Hensikt: Utforske et allmennmenneskelig tema, anvende ny teori, vise hum...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

WESTERN HAN -- A Yangzhou Storyteller's Script A Documented Study of the Oral and the Written in the Tradition of Chinese Storytelling

Projektsammendrag Summary of the Project WESTERN HAN -- A Yangzhou Storyteller's Script The aim of the project is to document and investigate one of the now lost oral traditions of Chinese storytelling, WESTERN HAN. The planned book will contain a storyteller's script from Yangzhou, roughly ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Leve sammen. Perspektiver på sameksistens i vår utsatte tid

Antologien «Leve sammen» springer ut av felles interesse for forestillinger om liv i fellesskap og avsondrethet slik disse kommer til uttrykk i fiksjon, særlig litteratur. I sentrum står tematkker som toleranse, hverdagsliv, ytringsfrihet, vaner, individ og kollektiv, sosiale og kulturelle relasj...

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold. 15 - Skjeberg

Redigering og utgivelse av Kåre Hoels manuskript Bustadnavn i Østfold.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Reality of the Fantastic. The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts

Boka er en analyse av flere senmiddelalderske islandske manuskripter, med hovedvekt på manuskriptet AM 343a 4to fra Nord-Island fra midten av 1400-tallet. Manuskriptene inneholder hovedsakelig fornaldersagaer - sagaer med sterkt eventyrlig innhold. Boka er skrevet av en historiker som anvender en...

Tildelt: kr 84 362

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av Buddhist Manuscripts in the Schøyen Collection, vol. iv.

BMSC er et stort internasjonalt publiserings-prosjekt med rundt 50 deltagere ledet av professor Jens Braarvig ved IKOS, UiO. Prosjektet har ved sine tre første bøker hatt et stort nedslag, og har tilført filologi og historieforskning knyttet til buddhismen og silkevei-forskningen helt nye perspek...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om tidskriftstøtte til Acta Didactica Norge

Acta Didactica Norge startet opp i 2007, og første utgave hadde tre artikler og en bokanmeldelse. I 2014 hadde dette blitt utvidet til to utgaver, ett av disse et temanummer, med tilsammen 30 artikler. Tidsskriftets redaksjon har som mål å øke antallet utgitte artikler noe, og fremfor alt, ytterl...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte for tidsskriftet Namn og nemne for 2016.

Hovudføremålet er å gje ut det årlege nummeret av tidskriftet Namn og nemne, eit spesialtidsskrift for norsk namnegransking og viktigaste kanalen for norske namnegranskarar til å få publisert dei vitskaplege artiklane sine. Støtta går til trykking og utsending av tidsskriftet, og noko språkvask (...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Baroque Antiquity and the Archaeological Imagination in Early Modern Europe

This pioneer study examines the assimilation and transformation of antiquity in the Roman Baroque. It combines several "histories" - print, archaeology and architecture - in the attempt to identify strategies of recovering the past in the Early Modern period. In contrast to the multitude of books...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2016

Utgivelse av Tidsskrift for kulturforskning 2016

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

DIN 2016

Utgivelse av DIN 2016

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Viking 2016

Viking, med undertittelen Norsk arkeologisk årbok, er et tidsskrift som kommer ut én gang i året og blir utgitt av Norsk Arkeologisk Selskap. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1936, og har vært et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge. Vår ambisjon å formidle forskning ...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2016

Utgivelse av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2016

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Musikk og tradisjon 2016

Utgivelse av Musikk og tradisjon 2016

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2016

Utgivelse av Collegium Medievale 2016

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk Juss. Tidsskrift for rettspolitisk forening

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte Norsk Pressehistorisk Tidsskrift

Pressehistorisk Tidsskrift ble i 2014 et heldigitalt tidsskrift. Dette betyr at første fase av omleggingen fra papir til elektronisk produkt er gjennomført, og at tidsskriftet nå forbereder seg på neste skritt, som er open access. Siden open access gjerne innebærer at finansieringen gjennom tradi...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2016

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet "Barn"

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål med denne søknaden å sikre økonomien til den daglige driften av tidsskriftet Barn. Tidsskriftet har vært utgitt av senteret siden 1983. Tidsskriftet hadde tidligere ikke eget budsjett, me...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Teologisk tidsskrift 2016

Se Søknad Vedlegg A.

Tildelt: kr 26 548

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Norsk antropologisk tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Norsk antropologisk tidsskrift digitalt og på papir i 2016.

Tildelt: kr 25 876

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Tidsskrift for samfunnsforskning

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og på papir i 2016.

Tildelt: kr 30 468

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om tidsskriftstøtte til tidsskriftet Arbeiderhistorie

Tidsskriftet Arbeiderhistorie har siden 2006 vært rangert som poenggivende vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er velkjent og har en nasjonal rolle innenfor humaniora som formidler av fagfellevurderte artikler innen feltene arbeiderhistorie, sosial- og kulturhistorie og politi...

Tildelt: kr 49 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2016

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. Tidsskriftet har i 2015 fått publiseringsstøtte fra Norges forskningsråd (NFR PUBL og NFR SAM II), og for året 2015 får SDÁ 400 000 ...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku