0 antall prosjekter

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

8th International Symposium on Formal Aspects of Component Software

...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

JoinGame 2.0 - Verdinettverk på dataspill

JoinGame er Norges største nettverk på dataspill og teller i dag over 980 individuelle medlemmer fra over 220 institusjoner. JoinGame er verdinettverk som støttest av Forskningsrådets VERDIKT-program. Målet med JoinGame er å tilby en virtuell og virkelig møteplass for å styrke innovasjon, forskn...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian clinical genetic analysis platform

Genetikk er sannsynligvis det fagfeltet innen medisin som har gjennomgått den raskeste teknologiske og faglige utviklingen i løpet av de siste par tiår. Den raske kunnskapsøkningen innen fagfeltet er nå på full fart inn i medisinsk diagnostikk til glede f or pasienter. Vi står foran en massiv økn...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

FCT11: 18th International Symposium on undamentals of Computation Theory

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INREMO: Verdinettverk for Interaktive Representasjoner og Modeller

Partnerne og prosjektene de bringer inn er nettverkets sentral ressurs: Forskningspartnere: Universitet i Tromsø (Informatikk), NTNU (IDI) og Universitetet i Oslo (InterMedia, Inst. for Medier og Kommunikasjon, Inst. for Informatikk), Norsk Regnesentral, Nasjonalt senter for samhandling og tele...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MIE2011

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart System to Support Safer Independent Living and Social Interaction for Elderly at Home

Prosjektet jobber aktivt med datainnsamling og har gjennomført fire fokusgruppeintervju med helsepersonell /(fysio, ergo, sykepleiere) for å kartlegge erfaringer med teknologi, behov for opplæring hos helsepersonell og eldre brukere, kartlegge grupper som kan være aktuelle for å få implementert ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forum for Research and Innovation in Security and Communications

FRISC er fundert på fagsøylen Sikkerhet, personvern og sårbarhet, her videre betegnet med samlebegrepet informasjonssikkerhet. Nettverkets aktiviteter vil være tverrfaglig rettet mot VERDIKTs hovedfokus Fremtidens Internett. FRISC skal bidra til formidli ng og profilering av problemstillinger, f...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mikrobølgeradio med nettverksfunksjonalitet og teknologi for Mobilt Internett infrastruktur

Prosjektet skal tilrettelegge for utvikling av mikrobølgeradio tilpasset nettverksinfrastruktur for 4G mobilsystemer. Dagens teknologi for mikrobølgeradioer er ikke fullt ut tilpasset kravene som stilles for 4G systemene og er gjenstand for FoU-oppgaver. Ny tilpasset mikrobølgeradio vil bli en v...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Social Networks Based Recommendation Engine

The overall goal of this project is to create a scalable social network games based datamining solution with state of the art analysis-module on top. The module will provide intelligent and optimal recommendations (friends, digital in-game items, actions, etc) for any given player at any stage i...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Developing the next generation of fingerprint recognition technology for the Internet of Things - eGo-ID

The overall objective of the eGo-ID project is to develop a thin flexible fingerprint swipe unit and algorithms which are suitable for SmartCard integration i.e. developing a secure form of biometric identification system to be integrated into future prod ucts for the Internet of Things (IoT). In...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ICAME 32 - International Computer Archive of Modern and Medieval English

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Workshop on Databases and Bibliographic Standards for Electronic Literature

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2011

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

European Test Symposium

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

3rd International Workshop on Security and Communication Networks (IWSCN2011)

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

IKT Norges IPv6 forum konferanse 23. og 24. mai

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Art.on.Wires Festival 2011

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Sikkerhet & Sårbarhet 2011

...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NIME 2011 - 11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS'11)

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ITSK2011 V

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Security Divas

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Innlandet

ROBUST-Robuste nett. Kjernekompetanse

Robuste nett senteret

Robuste nett senteret driver langsiktig forskning og innovasjon innen robusthet og pålitelighet i kommunikasjonsnettverk og applikasjoner. Senteret arbeider tett med Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet, og leverer hvert år en rapport om tilstanden til den norske ekominfrastrukturen ...

Tildelt: kr 39,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Overført restbevilgning fra prosjekt 176813/S10 "DeStore - Decentralized Storage of Multimodal User Data"

Prosjektet er siste delfinansiering av et doktorgradsstipend opprinnelig tilknyttet Fronters DeStore prosjekt. A P2P storage and processing network. In this project I will work on a Peer-to-Peer storage and processing network based on DeStore. I will lo ok at how the features of DeStore can be ...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse (NIK) og Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IKT (NOKOBIT)

...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Social media and the new public sphere: consequences for citizenship and democracy

I perioden er det utgitt én norskspråklig monografi og 13 artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Her følger et sammendrag av noen av de sentrale bidragene. Boken Liker - liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet er skreve t av Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari ...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges (Igov2)

Who decides how the Internet operates? How are those decisions legally exercised? And are some ways of legally exercising these decisions more advantageous than other ways? The Igov2 project seeks answers to these questions primarily in relation to the go vernance of the Internet's naming and num...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Ut med pasienten! En konferanse om telemedisin, samhandling og desentralisering - med fokus på etiske, juridiske og sikkerhetsmessige aspekt

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

IFIP IDMAN 2010 - Conference On Policies & Research in Identity Management (IDMAN’10)

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo