0 antall prosjekter

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Climate Changes and Scent Heritage: The Urgent Need for Capturing and Preserving Olfactory Landscapes in a Changing World

Klimaendringer forandrer verden, og med bakgrunn i dette har vi igangsatt prosjektet «SCENTinel» som har fokus på å bevare et viktig, men ofte oversett aspekt av kulturarven vår, nemlig vårt duftlandskap. Dufter, som er langt mer enn enkle aromaer, utgjør nøkkelen til vår kollektive hukommelse og...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Multiscale approaches and scalability within climate change-heritage risk assessments

SASCHA har som mål å utvikle praktiske verktøy og metoder for å vurdere og håndtere kulturminner når klimaendringer utgjør en risikofaktor. Prosjektet ledes av University College London (UCL), og har Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Arizona State University (USA), NHAZCA (Italia) ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

ResilienceS to climate risks: lessons from Arctic and Pacific communities

RETRACE-prosjektet, som strekker seg over tre år, tar for seg den økende trusselen fra naturkatastrofer, som har rammet over 2,3 milliarder mennesker siden 2000-tallet. RETRACE fokuserer på lokalsamfunn i Arktis og Stillehavsområdet, som marquisene i Fransk Polynesia, samene og kvenene i Norge og...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Advancing Cultural Heritage Governance for Resilient Climate Adaptation

AGREE tar for seg klimaendringers innvirkning på kulturarv gjennom tverrfaglige metoder og samarbeid mellom ulike samfunnsaktører. Prosjektet tar særlig for seg urbane områder som påvirkes av flom. Målet er å forstå det komplekse forholdet mellom forvaltning av kulturarv, klimatilpasning og samfu...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Mitigation and Adaptation in Cultural Heritage Landscapes: Lessons from Transhumant Pastoral Systems for Managing Novel Climate Risks

Kulturlandskap leverer viktige økosystemtjenester, blant annet erfaringsbasert, lokal kunnskap om hvordan man kan tilpasse seg og begrense negative effekter av klimaendringer. Landskapene er sårbare for klimaendringer og andre påvirkninger. Derfor blir kunnskapen kontinuerlig oppdatert og overfør...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Akershus

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Biocultural Heritage in Arctic Cities: Resource for Climate Adaptation?

I en verden der klimaendringer er en betydelig bekymring, blir begrepet biokulturell arv en kilde til håp. Denne tilnærmingen erkjenner den nære forbindelsen mellom menneskelige kulturer og den naturlige verden, og gir verdifull informasjon om å overvinne utfordringene på en raskt skiftende plane...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Vestland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

ArcHeritage: Commodification, Identity, and Revitalisation in the Anthropocene

Dette prosjektet utforsker varekjedene til tre ikoniske kulturarv artefakter i Arktis: reinsdyrgevir, det koniske teltet (lavvu) og elfenben fra mammut og hvalross. Vi vil spore muntlige historier og nye markedsmessige og sosiale koblinger med disse gjenstandene på tvers av flere steder i Sápmi, ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Destructive Exploitation and Care of Cultural Objects. Professional/Public Education for sustainable heritage management

I DECOPE undersøker forskere i Norge, Spania og Skottland hvordan kulturarv ivaretas i konflikt- og post-konfliktområder, og hvilke utfordringer dette arbeidet gir knyttet spesielt til Russlands invasjon av Ukraina. Et hovedmål for prosjektet er å identifisere utfordringer og resultater i forbin...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Co-creating cultural narratives for sustainable rural development

CULTIVATE søker å forstå rollen til kulturarv i utformingen av bærekraftige landskap og samfunn i rurale områder i forhold til samfunnsutfordringer som Covid-19-pandemien, klimakrisen og naturkrisen, og den omstillingen som kreves for å imøtekomme FNs bærekraftsmål. Dette prosjektet utforsker hvo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage

OsloMet har deltatt på prosjektet Polyvocal Interpretations of Contested Colonial Heritage (PICCH) med professorene Pia Borlund (PI) og Nils Pharo og seniorforsker Ying-Hsang. Forskningsprosjekt ble finansiert under utlysningen Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Curating Sustainable URBAn Transformations through HERItage

Et overordnet mål med CURBATHERI-prosjektet har vært å undersøke hvordan byfornyelse med utgangspunkt i bruken av urban kulturarv kan bidra med å skape sosialt bærekraftige byer. Prosjektet har inkludert digitale løsninger og medvirkningsmetodikk i byplanlegging der både lokalsamfunn og gode milj...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts JPICH/JPICH0163

Arkeologiske gjenstander laget av organisk materiale som tre, lær og tekstiler kan gjennomgå betydelig nedbrytning i sin nedgravde tilstand. På vanntrukne steder er nedbrytning hovedsakelig forårsaket av mikroorganismer som bruker disse materialene som næringskilde. Under begravelse kan gjenstand...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Extinction as cultural heritage? Exhibiting human-nature entanglements with extinct and threatened species

Utryddelse er et presserende problem i verden i dag. Et økende antall arter går tapt til utryddelse hvert år, et fenomen som ofte kalles 'den sjette masseutryddelsen'. Det er nødvendig med større innsats fra humanistisk forskning som kan jobbe tett på naturvitenskapelige funn og etiske utfordring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

PICH

Rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene fra JPI PICH ?The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage». Prosjektgruppen som bestod av forskere fra Nederland, Storbritannia, Italia og Norge gjennomførte tolv eksempelstudie...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI kulturarv - Ageing Study of Treated Composite Archaeological Waterlogged Artifacts

Arkeologiske gjenstander av tre er utsatt for ulike kjemiske, biologiske og fysiske nedbrytingsprosesser. Konserveringsmessige tiltak må utføres for å stanse nedbryting og konsolidere gjenstandene. Dette krever god kunnskap om nedbrytingsprosesser og evaluering av egnende konserveringsmetoder. A...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI Kulturarv - JPI CH Cultural Heritage in Landscape

I arbeidet som gjennomføres innenfor CHeriScape nettverket (CHeriScape betyr «Cultural Heritage in Landscape»), tas det utgangspunkt i at landskapet representerer en overordnet ramme hvor kulturarven kan bli forstått, verdsatt og tatt vare på. Den Europeiske Landskapskonvensjonen og Faro-konvensj...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Akershus

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI Kulturarv - JPI CH Heritage Values Network

The proposed project will initiate a European, cross-disciplinary dialogue between heritage practitioners, researchers and policy makers on ?heritage values? through the conduct of three networking workshops in Eindhoven, Oslo and Barcelona respectively. The term ?heritage values? refers to the ...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

JPI kulturarv - Cultural Heritage in Landscape

I arbeidet som gjennomføres innenfor CHeriScape nettverket (CHeriScape betyr «Cultural Heritage in Landscape»), tas det utgangspunkt i at landskapet representerer en overordnet ramme hvor kulturarven kan bli forstått, verdsatt og tatt vare på. Den Europeiske Landskapskonvensjonen og Faro-konvensj...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo