0 antall prosjekter

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Maria i eksil - portretter av sju flyktningkvinner

Innen forskning om internasjonal migrasjon og etniske relasjoner har det tidligere vært gjennomført en rekke studier av flyktningtilværelsen og integrasjon. Mye av denne forskningen er hva en kan kalle "kjønnsblind" i den forstand at det ofte er menn og d eres livssituasjon som er fremtredende, m...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Siste deglasiasjon i SV Norge: Glasiale prosesser, bredynamikk og kronologi

De siste års forskning har vist at det eksisterte en isstrøm i Norskerenna under siste glasiale maksimum, som eroderte vestlige deler av Jæren. At det samtidig var istilførsel fra innlandsområdet øst for Jæren, førte til at Jæren ble liggende i et konflue nsområde mellom to ulike glasiale regimer...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Hereditary diseases: An empirical approach to ethical and psychosocial challenges

Modern gene technology has made it possible to identify individuals with an increased risk for diseases, and rapid development in gene technology will probably have a substantial impact on treatment and care in the future. While genetic research is making rapid progress, empirical studies of the ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Cellular Mechanisms of Cardiac Protection

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Schooling, Cultural Values and HIV/AIDS in South Africa

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

A sustainable climate development: Long-term target, global agreements, and economic consequences

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Sustainable development and climate policies in a world of economic globalisation - how could Norway make a difference?

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Population biology of ringed seals in Svalbard, Norway, Dr.gr.stip.

This 3.5-year programme (2002-2005) will investigate important aspects of ringed seal population biology and ecology. The 8 projects within the programme will expand our general knowledge of ringed seal ecology in Svalbard and contribute to local and nati onal management plans as well as an inter...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GENPROG-Generelle programmer

EISCAT - Future

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-Næringsmidler

The effect of stress on genetic recombination and pathogenicity of Shiga toxin-encoding bacteriophages

Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) is recognised as an emerging human pathogen, which is transmitted from its animal reservoirs causing severe and potentially fatal gastrointestinal diseases in humans. Genes encoding the major virulence factors , the shiga toxins, are carried by a hete...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

TRE-FoU-programmet TRE

Modellering av skog for økologisk og økonomisk forvaltning inkl. postdoc/utenlandsstipend

En skogbehandling med ulike typer gjennomhogster betinger at vi har enkelttremodeller for tilvekst og avgang for å lagre realistiske prognoser. Slike modeller er nå under utvikling. Implementering av slike modeller i et analyseverktøy vil gjøre oss i stan d til å bedre analysere andre forvaltning...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Magnetic Interaction Phenomena in Transition Metal Complexes

Forsking på ferromagnetiske materialer, spesielt materialer som er makroskopisk ferromagnetiske, har fått mye oppmerksomhet i det siste. Grunnen til dette er at en forskning på molekylært nivå har ført til økende viten om sammenhenger mellom geometriske o g elektroniske oppbygninger og graden av ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Electrical characterization of defects and quantum structures in silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN)

The request for increasingly smaller structures with adaptive ("smart") performance characteristics in micro- and nano-system technology implies totally new challenges for synthesis and characterization of semiconductor structures with nanoscopic dimensio ns. This proposal deals with two of the m...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Quantum optics and quantum information

We intend to study several topics within the fields of modern quantum optics and quantum information theory. In particular we will study the generation of entangled states of atoms inside and optical resonator. We look for enhanced methods where entanglem ent between two atomic systems can be ind...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Ukjent Fylke

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Late quaternary sedimentary processes on the upper North Sea-Mid Norwegian margin

The Northern North Sea - Mid Norwegian Margin is characterized by large-scale geological processes during the Late Quaternary. Glacial debris flows, turbidites and huge translational slides together with contourites and large-scale hemipelagic deposits oc cur in a complex area around the North Se...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Proteome analysis of acute myelogenous leukemia (AML). Molecular mechanisms of cell death regul. in AML rel. to cytogenetics and prognosis.

The malignant hematological disease acute myelogenous leukemia (AML) has an overall long-term survival of 50%, with far worse outcomes in patients over 60 years of age. AML material >90% pure will be collected from patients, before chemotherapy, during c hemotherapy and at disease relapse. Kryo...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Principle based ethics - An investigation of the foundation and the importance of isolated ethical principles in applied ethics in the field

The aim of the project is an investigation of so called principle based ethics, a field within applied ethics, with a special focus on its applicability as a methodological tool for bioethical evaluations. The project will study the relevant methodologica l problems and the theoretical basis of t...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer.

Prosjektets utgangspunkt er elevaktiv læring i vanlig klasseromsundervisning. Det er lenge siden Dewey introduserte begrepet "learning by doing", men ennå domineres det norske klasserom av elevenes stillesittende individuelle lese- og skrivearbeid og fell essamtalen. Teorigrunnlaget vil være kje...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Atmospheric pollution effects on local, regional and global scales - an integrated approach.

The project goal is to establish a more permanent cooperation network of interested scientists from China, USA, Chile and many European countries that participated in the ESF-workshop in september 2002. The overall goal of the network is to understand the interactions between various pollutants ...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Porphyrin-ferrocene Conjugates as Potential Anticancer Agents: Synthesis, electrochemistry, spectroscopyu, quantum chemistry, and biol. test

...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Egalitære verdier under press: Norske holdninger til legitim ulikhet i komparativt perspektiv

Norge er en nasjon med egalitære tradisjoner. I en tid med tilsynelatende økende forskjeller diskuteres ulikheten som aldri før. Prosjektet skal analysere normer om legitim ulikhet, og vil fokusere på folks meninger om hvor store de økonomiske forskjellen e bør være. Ambisjonen er å studere varia...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Postdoktorstipend innenfor området fysiske fenomener i leire

Fysiske fenomener i leire er et prosjekt som omfatter eksperimentelle studier, simuleringer og teori forbundet med transport av vann inn i og ut av kompakte syntetiske leirestrukturer. Videre omfatter prosjektet studier av strukturer av sammensatte mesosk opiske leirepartikler i vann kontrollert ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Legislation of biotechnology. A transcendental-pragmatic analysis of juridical argumentation

Prosjektets del I fremstiller noen sentrale problemstillinger i og med innføringen av bioteknologilovgivning i Norge. Grunnet feltets internasjonale karakter må det også trekkes paralleller til europeisk og internasjonal lovgivning. Norge har adoptert fra amerikansk og europeisk lovgivning, like...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

OST-Øst-Europa-programmene

Trends and Reconfigurations in Polish Public Thought: Measuring Attitude Change in the Post-socialist European Union Candidate States

...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INF-GEN-Informasjon generelt

Forskningsfondet og SFF

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Nettverk og tilpasning - transnasjonale familier i Norge

Hovedmålsettingen for prosjektet er å utvikle tverrfaglige teoretiske og analytiske perspektiver på variasjonen i migranters tilpasning til Norge som vertsland. Det foreliggende prosjektet tar sikte på å gjøre dette gjennom et komparativt perspektiv på in dividsentrerte nettverksrelasjoner. Slike...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

The silent emergency: child malnutrition in India

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Ikke-lineære modeller for tidsrekker

Prosjektet er delt opp i 4 delområder: a) Ikke-lineær synkronisering av tidsrekker: Anvendelser kan tenkes mot synkronisering av oljelogger og generelt mot problemer der det er nødvendig å synkronisere tidsrekker. Foreløpig har lineære modeller vært brukt. Det foreslås ikke-lineær metodikk. b) Ad...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Forms of narrative time in early Greek poetry (stip: Anastasia Maravela-Solbakk)

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Poverty and informal interaction in rural economies

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland