kr 166,4 mrd. fordelt på 0 antall prosjekter

Måltall for tildelt beløp er endret i Prosjektbanken Les mer...

Det nye måltallet reflekterer det faktiske aktivitetsnivået i prosjektene på en bedre måte og gir bedre sammenlignbarhet over år. Merk at tildelt beløp for inneværende år vil være noe forhøyet fram til regnskapet er avsluttet i mars påfølgende år. Hvis man har lagret gamle måltall fra Prosjektbanken anbefaler vi at disse oppdateres med de nye.

Visning

Fordelt på