Tilbake til søkeresultatene

H20-HEALTH-Health, demographic change and wellbeing

Providing digitalised prevention and prediction support for ageing people in smart living environments

Tildelt: kr 23,1 mill.

Drawing on practical situations that older people face in daily living, SMILE will create SMart Inclusive Living Environments (SLE) with novel eHealth solutions enabling ageing in place. There are 6 main objectives: 1. Identify the needs and preferences of older people while living in their home environments. 2. Undertake co-creation of easy to use digital solutions with older people and novel methods to involve people with dementia. 3. Develop a smart AI-based system (Digital Care Facilitator and Conversational Agent) to proactively support older people in daily living. 4. To provide acceptable digital solutions when these solutions are introduced into older peoples lives 5. Evaluate the SMILE package to assess replicability and scalability in enhancing living spaces supporting independent, active and socially inclusive living for older people. 6. Build Europe-Canada cooperation in replicating, scaling and extending the results of SMILE to benefit the very heterogeneous populations of older people in our societies. These objectives will be achieved by 3 workstreams based on trans disciplinary research: co-creative design and evaluation; digital care facilitator and conversational agent; SMILE SLE ecosystem and digital solutions. Our targeted breakthroughs for smart living environments supporting independent and active living are: a participatory SLE ecosystem model; the ‘Digital Care Facilitator’, an AI-based system [TRL6]; a conversational agent as an everyday intermediary enhancing social participation [TRL6]; personal mHealth apps, and eHealth monitors and devices [TRL5-8]. We will demonstrate that SMILE works for a very heterogeneous group with different needs and preferences: older people with severe dementia, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and care transitions during post-surgery recovery. With this combined package and related service improvements SMILE will go beyond state of the art in ways that are sustainable, scalable and exploitable.

Budsjettformål:

H20-HEALTH-Health, demographic change and wellbeing

Finansieringskilder

Temaer og emner

Portefølje Muliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorIKT forskningsområdePortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiFNs BærekraftsmålLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUInternasjonaliseringIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKTDigitalisering og bruk av IKTVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje HelseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Politikk- og forvaltningsområderDigitaliseringHelseVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHelseKlinisk forskningBransjer og næringerLTP2 Helse, forebygging og behandlingBransjer og næringerIKT-næringenFNs BærekraftsmålMål 3 God helseInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittPortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKjønnsperspektiver i forskningPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingsarbeidFornyelse og innovasjon i offentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningTjenesterettet FoUPortefølje Industri og tjenestenæringerPortefølje LivsvitenskapLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelVelferd, arbeidsliv og utdanningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapKjønnsperspektiver i forskningKjønn som variabelLTP2 VelferdstjenesterDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderVelferdAnvendt forskning