Tilbake til søkeresultatene

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Developing a 1.2 kW air-to-air single-room heat pump unit for heating, ventilation, and air-conditioning

Tildelt: kr 3,9 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

243647

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2010 - 2013

Geografi:

Developing a 1.2 kW air-to-air single-room heat pump unit for heating, ventilation, and air-conditioning

-

Budsjettformål:

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Finansieringskilder