Tilbake til søkeresultatene

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Development of sustainable and cost effective water quality management technology for the aquaculture industry

Tildelt: kr 3,3 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

314981

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2014

-

Budsjettformål:

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Finansieringskilder