Tilbake til søkeresultatene

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

An Integrated Membrane Process for Oily Wastewater Treatment, Water Reuse and Valuable By-Products Recovery

Tildelt: kr 0,29 mill.

Kilde:

Prosjektleder:

Ikke tilgjengelig

Prosjektnummer:

605641

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2015

Organisasjon:

Geografi:

-

Budsjettformål:

SME-4.02 Research for the benefit of SMEs

Finansieringskilder