Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Agderforskning (Videreføres i prosjekt 247247)

Tildelt: kr 50,6 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst