Tilbake til søkeresultatene

KVRETT-Kvinnerettskompetanse

Bistandsrelevant kvinnerett

Tildelt: kr 6,3 mill.

Formålet med prosjektet er å bidra til oppbygging og vedlikehold av kvinnerettskompetanse i bistandsrelevant kvinnerett ved Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett innen områder som kvinners rett til land, kvinner og demokratiseringsprosesse r, kvinners reproduktive helsevern, rett og religion og håndheving av kvinnekonvensjonen. Hovedvirksomheten i programmet er forskning og utredning med hovedvekt på doktorgradsstudier og studentavhandlinger.

Budsjettformål:

KVRETT-Kvinnerettskompetanse

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet