Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Tildelt: kr 236,5 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Velferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKulturPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP2 Demokrati, styring og forvaltningGrunnforskningPortefølje Velferd, kultur og samfunnLTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningAnvendt forskningLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Demokrati, styring og fornyelseKulturKultur, språk og mangfoldVelferd, arbeidsliv og utdanningKjønnsperspektiver i forskningLTP2 VelferdstjenesterLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingKulturVitenskap og samfunnLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferdLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapVelferdMigrasjon, innvandring og integreringVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organisering