Tilbake til søkeresultatene

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Grunnbevilgning til Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk) (Samf. Satsingsdivisjonen 160023/S30)

Tildelt: kr 30,1 mill.

Prosjektnummer:

118734

Søknadstype:

Prosjektperiode:

1997 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

GRUNNB-Grunnbevilgninger

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet