Tilbake til søkeresultatene

MAT-Næringsmidler

Kartlegging og analyse av en viktig forurenser i næringsmidler: Bacillus cereus

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektnummer:

140484

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2007

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

En viktig faktor i kampen for å bedre matvaresikkerhet er å øke vår kunnskap om og forståelse av bakterier og bakterieforurensere i næringsmidler - for derved bedre å kunne forebygge og sette inn mer spesifikke tiltak.Bacillus cereus er en av de vanligste bakteriene som forurenser matvarer og meierier. Bacillus cereus er en meget heterogen art. Vi ønsker å bestemme slektskapsforholdet til stammer isolert fra ulike matvarekilder, for derigjennom å kunne få informasjon om de bestemte stammer som forurenser visse kilder og næringsmidler.

Budsjettformål:

MAT-Næringsmidler

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet