Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Intensiv produksjon av kveiteyngel - ernæring oppdrettsmiljø

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektnummer:

141758

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Geografi:

Prosjektet skal etablere produksjonslinje av kveiteyngel som minimerer bruken av levendefôr. Tilgangen på Artemia av god kvalitet blir stadig dårligere. RH cystene som skulle overta for EG cysten fra Great Salt Lake uteble i år, og Artemiasituasjonen i Gr eat Salt Lake blir rapportert å bli svært ustabil i årene fremover. Dette prosjektet vil benytte rotatorier i stedet for Artemia. Vi vil arbeide med ulike fôrtyper til rotatoriene, teste forskjellige rotatoriestammer og dyrkningsteknikker som gir en størs t mulig rotatorie. Arbeidet med tidlig introduksjon av formulert fôr blir todelt. Vi vil teste tilgjengelige kommersielle. Vi skal teste grunnleggende ernæringsbehov gjennom studier av forholdet mellom protein og fett i fôr til kveiteyngel og behov og sam spilleffekter for vitamin C og E. Gode oppdrettsbetingelser for larvene er avgjørende for å oppnå et godt resultat. Algepasta skal testes mot tradisjonell grønntvannsteknikk som et ledd i en forenkling av produksjonen av kveiteyngel.

Aktivitet:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet