Tilbake til søkeresultatene

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Superior Products by Single Site based Polyethylene - Material and Process Development

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektnummer:

143831

Prosjektperiode:

2001 - 2004

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet