Tilbake til søkeresultatene

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Nettverk for forskning om seksualisert vold (videreføring av prosjekt 136383/530)

Tildelt: kr 0,23 mill.

Nettverk for forskning om seksualisert vold er ment å være:- En miljøstøtte for forskere / praktikere innenfor feltet seksualisert vold- Et forum hvor kunnskaps- og teoriutvikling kan finne sted- Et forum for formidling av forskningsresultater og erfaring , herunder utveksling av kunnskap og erfaring mellom forskere og praktikere på feltet.

Budsjettformål:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet