Tilbake til søkeresultatene

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Hvordan optimalisere produksjonen av roser og agurk slik at avlingene økes og problemet med meldugg reduseres? Kartlegge og bekjempe rotsopp

Tildelt: kr 3,0 mill.

Helårsproduksjon av roser og agurk har ført til omtrent en dobling av produksjonen per m2 på årsbasis, men sykdomsproblemet har økt. Dette skyldes ikke minst at ved sesongproduksjon desinfiseres veksthusene mellom hver sesong. Nå går produksjonen kontinue rlig og mulighetene for å "rydde opp" er betydelig mindre. Det bør derfor utvikles kunnskap og rutiner for hvordan dette kan gjøres inn i et helårskonsept, sammen med utvikling av vekstlys i samspill med andre klimafaktorer. Dette skal gjøres ved: - Bru ke klima aktivt: o La temperaturen flukturere mer med naturlige endringer, men holder samme gjennomsnittstemperatur - bedre vekst og spart energi. o Utvikle 24 timer belysning, samarbeide med prosjekt 144544/I10, hvor en har vist at ved å endre luftfuktig heten kan spalteåpningsfunksjonen opprettholdes og dermed holdbarheten hos roser. Samtidig reduseres melduggproblemet betydelig. o Bruk av Resistim reduserer problemet med algesopp på agurkrøtter betydelig, noe som gir en bedre mulighet for å bruke lys/te mpertur. - ruke næringstilførsel: o Tilførsel av Si i næringsløsingen har vist seg å redusere problemet med meldugg. - Utvikle motstandsdyktighet mot soppene i plantevevet: o Kjemiske midler kjent for å "indusere resistens" i andre planteslag har vist seg effektive også overfor mjøldogg i roser. Dessverre er de mest aktuelle midlene foreløpig ikke kommersielt tilgjengelig på det norske markedet. o Kuldebehandling ser ikke ut til å kunne gjøre roser mer motstandsdyktig mot angrep av rosemjøldogg.

Budsjettformål:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet