Tilbake til søkeresultatene

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kriterier for optimal ugrasharving i korn

Tildelt: kr 3,7 mill.

Harving mot ugras i korn skal utvikles for å redusere brukan av kjemiske middel i konvensjonell og integrert korndyrking og effektivisere ugraskampen i økologisk korndyrking. Undersøkelser innen ugrasharving i korn de siste årene har vist svært varierende avlingsutslag, ofte uten at de som har gjennomført undersøkelsene har kunnet forklare hvorfor resultatene varierer så mye. I dette prosjektet skal utføringa av ugrasharvinga optimaliseres slik at den blir utført på rett utviklingsstadium til kornet og ba re når jordforhold og ugrassituasjon tilsier at dette tiltaket skal utføres for å sikre at kornet ikke mer tar skade av ugrasharving enn av den aktuelle ugraskonkurransen. I løpet av prosjektperioden har vi: 1) kvantifisert effekten av ugrasharving på ugr as og korn ved ulike jord- og klimaforhold og utviklingstrinn til ugras og korn, 2) kvantifisert effekten av ulike forebyggende tiltak på utviklingen til ugras og korn, 3) kvantifisert effekten av samspillet mellom ugrasharving og ulike forebyggende tiltak på utviklingen til ugras og korn. Dette vil danne grunnlag for implementering av nye og forbedrede tiltak som allerede starter i markdager og informasjonsmøter arrangert i prosjektperioden.

Budsjettformål:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet