Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Deep Water Marine Operations

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

152902

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2005

Budsjettformål:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet