Tilbake til søkeresultatene

PLAN-Planlegging

Kystsoneforskning ("Goastal Futures") - Forprosjekt

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

155874

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2002 - 2006

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

PLAN-Planlegging

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet