Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektnummer:

156421

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2003 - 2004

Geografi:

Samarbeidsland:

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vareprat påvirker bedrifters image og deres (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet. Utviklingen av slike tjenester må baseres på forskning vedrørende den strategiske betydning som vareprat på nett har for bedrifter, og vil resultere i effektive verktøy som setter bedriftene i stand til å ta i bruk en ny lyttepost overfor sine kunder. I t illegg skal forskningsprosjektet bidra til utvikling av metodikk som hjelper bedrifter til å nyttiggjøre seg denne nye kanalen for markedsovervåkning, slik at de kan få mer fornøyde kunder (samfunnsøkonomisk nytte) som i større grad ønsker gjenkjøp og/ell er merkjøp (bedriftsøkonomisk nytte) Deltakerne i prosjektet bidrar med svært ulik kompetanse, både innen markedsforskning (Handelshøyskolen BI, University of Maastricht), teknologisk utvikling (InterMedium, UiO/TextSounder), og næringslivskompetanse (Telenor Mobile, Kverneland Group). Kombi nasjonen av denne kompetansen muliggjør et prosjekt som innehar både utvikling av teknologiske løsninger og en metodikk basert på kvalitative og kvantitative markedsanalyser. Den samlede kompetanse som prosjektdeltagerne besitter anses å være på et slikt nivå at det er mulig å utvikle løsninger som er state of the art i internasjonal målestokk.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet