Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NORUT

Tildelt: kr 0,19 mill.

UiTØ, HiN, NORUT og Forskningsparkene i Tromsø og Narvik har vært samarbeidspartnere i FORNY Nord-Norge. NORUT Gruppens FORNYaktiviteter omfatter 5 forskningsselskapene (se vedlegg). Den nye kommersialiseringsenheten (KE) heter NorInnova AS - et kommersialiseringsselskap for nye teknologi- og forskningsbaserte forretningsidéer. Dette overtar og erstatter den rolle og status samt alle oppgaver som tidligere FPT hadde i FORNY-organiseringen i regionen. Det gode samarbeidet mellom enhetene og KE vil fortsette som før rundt konkrete utfordringer og prosjekter for å styrke den regionale og forskningsbaserte innovasjonen, og bidra til at viktige strategier for næringsutvikling i regionen blir oppfylt. NORUT's primære innsats i prosjektet består hovedsaklig i å informere og inspirere innad i egen organisasjon, forskere og andre ansatte, i å fremme idéer med kommersialiseringspotensiale, samt arbeide for at FoU-virksomhet generelt i selskapene skal bidra til økt verdiskapning gjennom mer fokus på patentering og kommersialiseringsmuligheter.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet