Tilbake til søkeresultatene

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Utvikling av minimalt prosesserte produkter fra oppdrettstorsk

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektnummer:

158929

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2004 - 2008

Geografi:

Samarbeidsland:

Minimal prosesserte produkter er et voksende segment i Europa. Fiskeprodukter er underrepresentert i dette segmentet, hovedsakelig pga av uforutsigbar kvalitet på produkter levert fra tradisjonell fiskeprosesseringsindustri og derved uegnet til minimal pr osessering. Den ofte ujevne tilgangen av ferskt fiskeråstoff kan også vanskelig kombineres med moderne "Just-in-time"-produksjonsprinsipp. Disse faktorene er ikke kompatible med kvalitetskravene fra produsenter av ferdigmat. Produksjonen av oppdrettstorsk er økende og gjennom foring og håndtering øker muligheten for å stabilisere kvaliteten og redusere sesongvariasjonene som hemmer bruk av villfanget torsk i minimalt prosesserte produkter. Jevnere kvalitet vil også være nyttig for saltfisk/klippfisk produ ksjon, som utgjør en viktig del av torskeeksporten. Råstoff og initiell mikrobiologisk kvalitet er de viktigste parametrene for produksjon av modifisert atmosfære pakkede (MAP) produkter fra utvannet saltfisk. Ved å kombinere ny ny teknologi på råstoff manipulering, og bruk av additiver og lakebehandling med optimalisert MAP og varmebehandling, søker dette programmet å overkomme disse problemene, og komme fram til løsninger som vil øke potensialet for oppdrettstorsk som råstoff f or minimal prosesserte produkter. Mulighetene for å bruke ubehandlet oppdrettstorsk som utgangspunkt for varmebehandling og MAP, samt rigor mortis status av filetene vil også bli undersøkt i programmet.

Budsjettformål:

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet