Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NINA

Tildelt: kr 533,9 mill.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Temaer og emner

MiljøteknologiNordområdeneSvalbardLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiNordområdeneMiljø og naturmangfoldKlimaKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerNordområdeneLivsvilkår i nord (utgår 2010)PolarArktisUtviklingsarbeidDelportefølje Klima og miljøGlobale utfordringerPortefølje Velferd, kultur og samfunnPolarSvalbardPortefølje Naturvitenskap og teknologiPolarLTP2 Klima, polar og miljøLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNordområdeneMiljø og marine ressurser (utgår 2010)LTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderKlimaLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiMiljø og naturmangfoldKulturminner og kulturmiljøerBransjer og næringerSkog og trebrukKulturSamfunnets kulturelle grunnlagPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidMiljø og naturmangfoldØkosystemer, mangfold, friluftsliv (utgår 2014)LTP2 Basisbevilgninger og institusjonelle tiltakPortefølje Klima- og polarforskningMiljø og naturmangfoldNordområdeneArktisBransjer og næringerLandbrukKulturMiljø og naturmangfoldForurensning luft,vann, jord, biologiske systemer (utgår 2014)Politikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKulturKultur og naturBransjer og næringer