Tilbake til søkeresultatene

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Yurtseva, A RUS03-04.Flyttet til -05 (gravid) gjennomføres mai +juni 2005

Tildelt: kr 29 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

162065

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet