Tilbake til søkeresultatene

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

MOVE - Det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge

Tildelt: kr 4,5 mill.

MOVE skal utvikle det digitale speilbildet for de nasjonale turistvegene i Norge. Dette speilbildet skal utformes som lokasjonsbaserte elektroniske martnader med muligheter for go'handel og trivelige opplevelser for reisende og tjenesteytende bedrifter la ngs turistvegene. Dette innebærer å utvikle en informasjons- og kommunikasjonsinfrastruktur for formidling av digital informasjon og tjenester som ytterligere understreker turistenes opplevelser i møtet med nasjonale turistveger. Martnadene skal gi et tid sriktig bilde av tjenestetilbudet rundt turistvegene gjennom dynamisk og levende multimedia informasjon, levert just-in-time. For turisten under reise skal det bli mulig å benytte skreddersydde personlige og kontekstavhengige subsett av den totale digital e medierikdom som gjøres tilgjengelig. Tjenester basert på verdinettverk og IKT-løsninger skal utvikles i samarbeid med ulike typer SMBer langs en av de nasjonale turistvegene, slik som overnattingssteder, transportører, reiselivsselskap, vegkroer, severd igheter, museum, arrangører av ulike aktiviteter etc. Løsninger og infrastruktur skal være skalerbare og portable i forhold til andre SMBer og andre turistveger.

Budsjettformål:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk