Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Blikk for virkelighet. En studie i tidsskriftet Le Mercure galant (1672-1720) og framveksten av en moderne kulturanalyse.

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

167223

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2005 - 2008

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet tar sikte på å studere det franske tidsskriftet Le Mercure galant og dets rolle i framveksten av en moderne, kulturell offentlighet. Med sin blanding av tilsynelatende trivielt journalistisk og litterært stoff, fra moteannonser og helseråd til "historier fra virkeligheten" og leserbrev, er det fristende å karakterisere Le Mercure galant som et tidligmoderne livsstilsmagasin, som oppnådde et stort og engasjert lesende publikum. Det var imidlertid også unikt som eksperimentelt laboratorium for en rekke nye skrivepraksiser og genre, fra romanen til kulturanalysen. Ikke minst fungerte Le Mercure galant som katalysator for et bredt spekter av de verdiene, tenkemåtene og praksisene som sto på spill ved overgangen til 1700-tallet. Målet er å vise hvor dan tidsskriftet, og særlig dets "historier fra virkeligheten", kan leses som protokoll for modernitetens gjennombrudd innenfor det vi i dag kaller for det kulturelle området, i en periode da et slikt kulturbegrep bare var i ferd med å ta form. Gjennom ko nkrete teksstudier av utvalgte "historier fra virkeligheten" og leserbrev som var knyttet til dem, vil prosjektet se nærmere på hvordan publikum, det feminine, moten og nyheten behandles som begreper og motiver. Det blir viktig å se på hvordan disse fire motivene kan knyttes til blikket, det visuelle perspektivet i tidsskriftet. Det "kulturanalytiske blikket" som også leserne synes å bli opplært i, gir imidlertid disse fire motivene en høyst ambivalent status. For mens publikummet, det feminine, moten og nyheten var konstituerende for tidsskriftets eksistens og profil, var det begreper som synes å forurolige selv Le Mercure galants egne skribenter. De var knyttet til trivialisering og forfall, samtidig som de også representerte utvikling og overskridelse i forhold til det eksklusive og ekskluderende dannelses- og verdihierarkiet som rådet. Tesen er at nettopp et kulturanalytisk fokus på "trivialiteter" bidro til "åpningen" av en moderne offentlig sfære.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet