Tilbake til søkeresultatene

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Tarja Tikkanen, NO30, Nabo 04-05

Tildelt: kr 86 272

Prosjektnummer:

167468

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Geografi:

Budsjettformål:

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet