Tilbake til søkeresultatene

IS-RUOK-EONR-økonomi

Tveito, Andreas J., Ruhr øk, kat 1, 04

Tildelt: kr 70 000

Prosjektnummer:

167673

Prosjektperiode:

2004 - 2005

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Budsjettformål:

IS-RUOK-EONR-økonomi

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet