Tilbake til søkeresultatene

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Teknologivurdering for etablering av fjerntolking i 3G mobilnett

Tildelt: kr 0,20 mill.

Budsjettformål:

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet