Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Rammetilskudd på kr. 190.000 til Veterinærinstituttet vedr. BILAT. Prosjektene 169831 og 169832 er satt til 0.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

171404

Prosjektperiode:

2005 - 2009

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet