Tilbake til søkeresultatene

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Det likestilte samfunn? En konferanse om kjønn, helse og velferd. Arrangeres 8. - 9. juni 2006 i Stavanger

Tildelt: kr 0,12 mill.

Budsjettformål:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet