Tilbake til søkeresultatene

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Et komparativt blikk på fredløshetens innhold, funksjon og utvikling i Nord-Atlanteren ca.900-1200

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

178477

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ut fra de tre aspektene innhold, funksjon og utvikling i Norge, Island og England i perioden 900-1200, vil jeg belyse likheter og forskjeller i fredløsheten i de tre områdene. Tidligere forskning har betraktet fredløsheten som statisk, og det har vært en tendens til å konsentrere forskningen på ett land eller ett spesielt tema. En slik studie som denne, som altså tar sikte på å sammenligne flere aspekter ved fredløsheten i tre områder, er ikke blitt foretatt tidligere.

Budsjettformål:

HUM-Fagkomiteen for humaniora