Tilbake til søkeresultatene

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Vurdering av NORSARs deltagelse i NEREIS 179296/V30

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

181653

Prosjektperiode:

2006 - 2009

Budsjettformål:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet