Tilbake til søkeresultatene

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Transnational learning through local experimenting: the creation of dynamic complementarities between economy and society

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektnummer:

182909

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2007 - 2010

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret