Tilbake til søkeresultatene

PROSDIV-Diverse

Towards self-sustainable European regional cattle breeds (EURECA)

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektet omhandler bevaring og bruk av lokale/regionale kuraser: " status og organisering av eksisterende bevaringsprogrammer for disse i Europa " kartlegging av metodikk og software for forvaltning av genressurser " utvikling av perspektiver og retning slinjer for å utvikle raser og vellykkede avlsprogrammer " bidrag til strategier for nasjonale og transnasjonale avlsstrategier for bedre bærekraft og høyere profitt " utveksling av kunnskap og "god praksis" for konservering og bruk av lokale/regionale ku raser

Budsjettformål:

PROSDIV-Diverse