Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Utvidelse av testanlegg ved IRIS - Ullrigg Bore- og Brønnsenter

Tildelt: kr 2,0 mill.

Testanlegget vil bli bygget for å reprodusere virkelige brønnforhold slik at utstyr under utvikling kan bli utsatt for dette som en del av kvalifiseringen. Vår kompetanse og erfaring fra denne type anlegg vil bli vektlagt i det nye anlegget sammen med i nnspill som er gitt fra serviceleverandørene og operatørselskapene. Utstyret som skal bygges opp vil i kombinasjon kunne utføre testing under temperaturforhold opp til 250 ºC sammen med trykkforhold opp til 2000 bar. I dag er dette kun mulig i små skala o ppsett i eksisterende anlegg, mens det nye anlegget vil kunne teste brønnrelatert utstyr med diameter opp til 315 mm og lengder opp mot 20 meter. Deler av anlegget vil også bli tilrettelagt for testing ned til -20°C med trykk på utstyr opp til 2000 bar A nlegget vil i hovedsak bli delt opp i to testsegment; - overflateutstyr (brønnhode) - brønnrelatert utstyr Ved test av overflateutstyr vil det være mulig å ta inn større sammenstillinger av havbunnsrelatert utstyr i neddykket tilstand med gasstrykk opp til 2000 bar, for sjekk mot lekkasje av gass For brønnutstyr vil det være mulig å utføre avansert testing i lukkede kammer som da reproduserer brønnforhold innen trykk og temperatur. Testing vil videre bli utført ihht - internasjonale standarder for o ljeindustrien - testprogram som fremkommer som en del av utstyrsutviklingen - egne programmer satt opp av IRIS sammen med leverandører/oparatørselskaper. Anlegget vil bli bygget i høyverdige legeringer slik at kombinasjonen mellom høy temperatur og aktue lle brønnvæsker ikke på sikt skader anlegget. HMS er viktig for oss og industrien generelt. I et slikt anlegg vil det være snakk om store mengder lagret energi, og alle nødvendige sikkerhets- og risikovurderinger vil bli lagt inn bl.a. ved samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt