Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Samhandling i innovasjonssystem med politisk-regional forankring - Intervenering og evaluering for å utvikle FoU-basert regional innovasjon

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektsammendrag Europa sakker etter USA og Østen i innovasjonsaktivitet. Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge som nr. 16 av 33 land. Problemstillingen i prosjektet er å finne ut hvordan innovasjonspotensialet i det regionale næringslivet kan virkeliggjøres gjennom aktiv tilrettelegging for samhandling mellom bedrifter, FoU-institusjoner og virkemiddelapparatet på regionalt nivå. Forskningsprosjektet er integrert med og skal støtte opp om samhandlingsprosjektet innen VRI. Vi benytter primært et eksplorerende forskningsdesign. En viktig metodologisk tilnærming i prosjektet er aksjonsforskning. Refleksjon og læring står her sentralt. Også følgeforskning i form av intervjuer og analyse av dokumentasjon fra samhandlingsprosjektet og VRI nasjonal t inngår i metodeporteføljen. Satsingsområdene innen prosjektet er Energi, Mat, Maritim virksomhet og Kreative næringer.

Aktivitet:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon