Tilbake til søkeresultatene

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Hymen bonding som metode for sammenføyning av aluminium

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektnummer:

187247

Prosjektperiode:

2008 - 2009

Organisasjon:

Geografi:

Tradisjonell smeltesveising fungerer godt på de fleste metaller, bortsett fra Aluminium. For dette metallets del halveres materialets opprinnelige styrke ved oppvarming fordi molekylstrykturen ødelegges. En ny metode der metallet sammenføyes i kald tilst and er demonstrert ved NTNU. I prinsipp har man prøvet en kontinuerlig ekstruderingsprosess der tilsatsmaterialet bringes inn i en plastisk tilstand, for deretter å bli benyttet som et middel som skjærer av oksidbelegget på de aluminiumsstykkene som skal sammenføyes. Når oksidbelegget fjernes vil metallets valenselektroner koble til tilsatsmaterialets valenselektroner, og man oppnår en metallisk binding. I samme prosess må oksygenet holdes borte fra sammenføyningspunktet. Verktøy materialet som er anvendt under demonstrasjonen ødelegges fort, og metoden er så langt ikke industrielt anvendlig. Prosjektet har som mål å benytte nanostrukturerte materialer, nanostrukturert overflatebelegg og nanostrukturert tilsatsmateriale for å komme frem til verktøymateria ler som tåler de beleastningen som forekommer i denne prosessen. Metoden gir mange fordeler for aluminium som byggemateriale. For tradisjonelt sveiste konstruksjoner kan man halvere vekt og råvarekostnad. Mhp klimagasser forholder det seg slik at for å pr odusere 1 tonn aluminium produserer man også klimagasser tilsvarende 2,18 t CO2 ekvivalenter (tall fra SFT). Derfor vil redusert råvareforbruk også ha en betydelig positiv effekt på klimagassutslippene. Et siste element er at med Hymen Bonding vil man kun ne benytte samme legering i tilsatstråden som i de materialene som skal sammenføyes. Dette har betydning for holdbarheten til sammenføyningen. Fra Sleipner forliset ser vi av havarirapportene at sveisene hadde korrodert på grunn av forskjell i legeringene , og at det var dette som forårsaket at skroget sprakk og sank. hadde sveisene hatt opprinnelig styrke ville man fått tid til å evakuere alle.

Budsjettformål:

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer