Tilbake til søkeresultatene

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Gendered citizenship in multicultural Europe (Femsit). Rokkasenteret, Bergen 184386/V10

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektnummer:

187642

Prosjektperiode:

2007 - 2011

Budsjettformål:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet