Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Prosjektbeskrivelse VRI Oslo/Akershus

Tildelt: kr 14,0 mill.

VRI Oslo/Akershus er en utvidelse av regionens strategier for å mobilisere næringsliv til forskningsbasert innovasjon i samhandling med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Prosjektet er forankret i Regionalt innovasjonsprogram (RIP), regjeringens stor bymelding, og inngår som en del av satsningen på fem sterke næringsklynger: Maritim, Energi og miljø, IT, Life Sciences, og Kultur. Klyngesatsningen er også vedtatt politisk og bl.a. videreført i Hovedstadsprosjektet, som er Oslo/Akershus prosjekt i Regje ringens Storbyprosjekt. Innen dette brede feltet er det for VRI Oslo/Akershus valgt ut delprosjekter innen fire av klyngene: Maritim (OMN), Life Science (MareLife), IT (TIM), og Energi/ Miljø (OREEC). De valgte tema og delprosjekter i VRI Oslo/Akershus re presenterer brede nedslagsfelt som er godt forankret i regionens øvrige innovasjonspolitikk. Tilknytningen til og forankring regionens innovasjonspolitikk er anvendt som sentrale utvalgskriterier for innsatsområdene. I tillegg har alle delprosjektene ti l felles at potensialet for forskningssamarbeid og innovasjon vurderes som høyt; at klyngene både består av industrilokomotiver og mindre underleverandører; at de er eller har potensial til å bli internasjonalt ledende; at der har tilknytning til andre vi rkemidler i regionen; at de er forskningsintensive og har uttrykt behov for gjensidig samspill med utdanningsinstitusjoner. Kort sagt, at de har stort potensial til å bidra til realisering av visjonene både for regionen og nasjonalt, samt kan dra nytte av VRI-programmet og bruken av virkemidler. VRI Oslo/Akershus har vektlagt at prosjektet skal bidra til vesentlig merverdi innen de fire delprosjektene. Samtidig har VRI-prosjektets utvikling av en felles "Læringsarena" som ambisjon å bedre koordinere den samlede bruken av virkemidler i regionen, og bedre koordinere det store antallet aktører involvert.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon