Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag

Tildelt: kr 20,3 mill.

VRI Trøndelag tar utgangspunkt i et omfattende samarbeid om regional utvikling mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune. VRI Trøndelag blir et sentralt verktøy for å nå målene i felles fylkesplan. VRI bygger på et omfatte nde kunnskapsgrunnlag, bla analysene som er gjennomført i OECD-prosjektet og RIS-Trøndelag. Analysene viser at partnerskapet mellom næringsliv, regionale myndigheter og FoU-aktørene ikke er tilstrekkelig handlekraftig. Gjennom en felles satsing på VRI tar partnerskapet tak i utfordringen, bla gjennom å definere et nytt virkemiddel; Innovasjonsforum. Dette skal være en arena for planlegging og oppfølging av aktiviteter innenfor innsatsområdene og et verktøy for regional planlegging. Analysene viser også at regionen ikke nyttiggjør seg de ledende teknologimiljøene i tilstrekkelig grad. For å imøtekomme denne utfordringen må NTNU og SINTEF utvikle sin regionale rolle overfor næringslivet i regionen, og samspillet mellom de nasjonale og regionale FoU aktørene må utvikles. I tillegg må de offentlige aktørene bli flinkere til å ta miljøene i bruk. I VRI Trøndelag er det først og fremst meglingsaktivitetene som skal svare på denne utfordringen. Kompetansemegling har vært en suksess i Trøndelag, og skal brukes vi dere. I tillegg definerer vi nettverksentreprenøren som et nytt virkemiddel, basert på andre vellykkede prosjekter. Begge virkemidlene er viktige for å gjøre FoU-miljøene tilgjengelig for næringslivet. Trøndelag må også utnytte studentressursene bedre, s om en viktig ressurs i seg selv, men også som et verktøy for å koble UoH tettere med det regionale næringslivet. Studentmobilitet er et prioritert virkemiddel for VRI Trøndelag. Et foresight-prosjekt skal dessuten vurdere studentenes rolle i regionen på b red front - fra planlegging av studier, rekruttering av studenter, via bruk av studenter i oppgaver sammen med næringslivet, til næringslivets rekruttering av ferdige kandidater.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon