Tilbake til søkeresultatene

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Sosial dialog og HMS som grunnlag for bærekraftig produksjon i Bulgaria og Romania

Tildelt: kr 50 000

Budsjettformål:

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet