Tilbake til søkeresultatene

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Hydrology in the Arctic Climate - Conference 16th - 18th June 2008

Tildelt: kr 49 999

Budsjettformål:

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet